Jiljí Prokeš

narozen 8. 6. 1923 v Praze

Jiljí Prokeš

Po maturitě byl počínaje dubnem 1943 až do začátku roku 1945 nuceně nasazen v závodě firmy IG Farben v Osvětimi. V době, kdy přijel na místo, byla továrna ještě staveništěm. Pan Prokeš zde nejprve pracoval na odklízení odpadu. Výkopové práce byly prováděny vězni nedalekého koncentračního tábora, kteří byli svými kápy poháněni k většímu výkonu nesčetnými ranami gumovou hadicí.

Po postavení první věže na destilaci syntetické náhražky leteckého paliva byl pan Prokeš přidělen jako pomocný dělník na stanoviště s ovládacími a kontrolními přístroji. Pracoval ve dvanáctihodinových směnách a bydlel v „lágru“, kde nuceně nasazeným ztrpčovaly život štěnice a otřesné hygienické poměry.

V závěru války se továrna stala častým cílem náletů. Zvláště počátkem roku 1945, když se Sověti přiblížili ke Krakovu, probíhalo bombardování noc co noc. Za situace, kdy se německá armáda dala na ústup, se pan Prokeš odhodlal k útěku a bez úhony se vrátil domů.

Po válce pracoval mj. jako projektant ve výzkumných ústavech a dlouhá léta též v podniku zastupující zahraniční firmy.

Navzdory svému pokročilému věku je pan Prokeš do dnešních dnů zapáleným  turistou. Jakmile je to jen trochu možné, chodí všude pěšmo. Pan Prokeš žije se svojí paní ze skromného důchodu. Již několik let mají zažádáno o státní příspěvek na sociální péči, který se jim stále nedaří získat, protože nesplňují všechny potřebné podmínky. V duchu si říkám, jak malá podpora by těmto lidem stačila, aby mohli vést o něco příjemnější život.

Další příběhy

Blažena Dobrovolská

Přečíst příběh

Jarmila Pláteníková

Přečíst příběh

Jindřiška Rausová

Přečíst příběh

Jiřina Petráčková

Přečíst příběh

Karel Jakeš

Přečíst příběh

Libuše Audrlická

Přečíst příběh

Stanislava Zvěřinová

Přečíst příběh

Vladimír Dobiáš

Přečíst příběh

Vlastimil Šerák

Přečíst příběh

Vojmír Srdečný

Přečíst příběh