Vojmír Srdečný

narozen 6. 10. 1919 v Albrechticích nad Orlicí

Vojmír Srdečný

Absolvoval měšťanskou školu v Týništi nad Orlicí a poté státní reálku v sousedním Kostelci. Již v době německé okupace začal studovat v Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy v Praze.

Na podzim roku 1939 se zapojil do protestních demonstrací u příležitosti výročí založení Československé republiky a pohřbu zastřeleného studenta Jana Opletala. 17. listopadu byl pak spolu se stovkami dalších českých vysokoškoláků zadržen německou policií a den nato deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen. Zde byl vězněn do konce roku 1940.

Po propuštění z tábora pracoval nejprve v pojišťovně v rodných Albrechticích a v březnu 1943 byl nuceně nasazen do sléváren v Holicích. Po válce se pan Srdečný vrátil k tělovýchově. Dokončil vysokou školu a až do odchodu do penze působil v několika rehabilitačních a lázeňských zařízeních.

Jako terapeut se věnuje mimo jiné dětem postiženým obrnou a je jedním ze zakladatelů tradice sportovních soutěží pro handicapované

Pan Srdečný je vitální, usměvavý a doslova „srdečný“ pán. Dodnes je činný v Historické skupině 17. listopad a Sachsenhausen, v níž působí od jejích počátků a jejímž jménem nyní často vystupuje na veřejnosti při vzpomínkových slavnostech, pietních aktech a podobných příležitostech. I ve svých bezmála devadesáti letech vyučuje na Vyšší odborné škole Palestra. Ještě před pěti lety se zúčastnil seniorského maratonského běhu – ve kterém zvítězil. S úsměvem dodává, že soutěžící byli pouze čtyři, ale každé vítězství se počítá.

Další příběhy

Blažena Dobrovolská

Přečíst příběh

Jarmila Pláteníková

Přečíst příběh

Jiljí Prokeš

Přečíst příběh

Jindřiška Rausová

Přečíst příběh

Jiřina Petráčková

Přečíst příběh

Karel Jakeš

Přečíst příběh

Libuše Audrlická

Přečíst příběh

Stanislava Zvěřinová

Přečíst příběh

Vladimír Dobiáš

Přečíst příběh

Vlastimil Šerák

Přečíst příběh