Realizace

Prezentace výstavy
na veřejnosti

Živá paměť, o.p.s. poprvé výstavu portrétních fotografií obětí nacismu představila v rámci doprovodných aktivit mezinárodní konferenci k osudu majetku obětí holocaustu (Holocaust-Era Assets Conference), která se konala 26.6. – 30. 6. 2009 v Praze. Většina doprovodných aktivit konference proběhla pod záštitou tehdejších významných představitelů ČR např. prezident ČR Václav Klaus, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a další.

Další prezentace výstavy proběhla v pražské Galerii Fotografic (24. 9. – 9. 10. 2009).

Od roku 2016 se výstava portrétních fotografií obětí nacismu stala součástí projektu: Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených – životní příběhy obětí nacismu, jejich aktuální životní situace a potřeby, který byl podpořen dotací MPSV ČR.

Cílem projektu je přiblížit prostřednictvím jedenácti portrétních fotografií českých obětí nacismu doplněných krátkým příběhem osobní rovinu utrpení civilního obyvatelstva během 2. světové války. Výstava je doplněna o dva informační panely přibližující činnost Živé paměti – jeden představuje aktuální nabídku služeb pro seniory, zejména přeživší oběti nacismu a jejich blízké, druhý je věnován vzdělávacím, dokumentačním a informační aktivitám.

Součástí výstavního projektu jsou besedy, jejichž cílem je zlepšit povědomí veřejnosti o aktuální životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů. Výstava dává šanci upozornit společnost nejen na historické události, ale také zlepšit obraz seniorů jako takových a povzbudit zejména mladé lidi k tomu, aby se zapojili do péče o nejstarší spoluobčany, například formou dobrovolnictví.

V letech 2016 – 2018 a 2020 byla výstava a beseda realizována ve Vědecké knihovně České Budějovice, Národní technické knihovně Praha, Vědecké knihovně v Olomouci, Vědecké knihovně Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Moravské zemské knihovně v Brně a v Knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, Krajské vědecké knihovně v Liberci a Krajské knihovně v Pardubicích.

U příležitosti patnáctého výročí vzniku obecně prospěšné společnosti Živá paměť byla výstava prezentována dne 7. 6. 2018 v prostorách Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kde se konal Slavnostní koncert obětem nacismu.

Fotogalerie