Kontakty

Živá paměť, o.p.s.

IČO: 27 10 53 00 
DIČ: CZ 27 105 300

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 307

Adresa

Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

Email

info@zivapamet.cz

Telefon

+420 224 872 750, +420 224 872 100